You are here

SPORARBEJDE

Intet er bedre end at nå ud til Danmarks befolkning end med videoindhold. BaneDanmark havde brug for at oplyse borgere i hele Danmark om de sporarbejder, som ville foregå i påsken 2015.

Til dette producerede vi fire simple videoer, som blev distribueret på lokal TV landet over. Lavpraktisk men effektivt fik Danmark hurtigt svar på hvornår, hvordan og ikke mindst hvorfor.