You are here

Distributionsplan

Uden den rette distribution sker der... ingenting. Og med en distributionsplan sikrer vi dig ikke bare, at der sker 'noget', men at der sker det rigtige.

Når vi arbejder med distributionen af dine videoer, så gør vi det ud fra en detaljeret distributionsplan. Planen indeholder informationer om de medier, som vi vil distribuere igennem, de målgrupper, vi planlægger at ramme, målsætningerne for distributionen, et estimat på, hvad vi kan forvente at opnå og over hvor lang tid.

En distributionsplan sikrer dig, at der er styr på præmisserne for din videodistribution og dermed også de data, som vi bruger til løbende at optimere din distribution. Distributionsplanen er din sikkerhed for, at vi arbejder målrettet med tingene, og ligeledes giver den projektet nogle milepæle, som alle kan forholde sig til og følge med i.

Distributionsplanen er ligeledes drejebogen for arbejdet med dine videoers søgemaskineoptimering.

Vi kan eksekvere planen for dig, men den kan også være et værktøj til en gør-det-selv-distribution.